Företagspresentation

Skälsätra Bygg & Design AB bildades i februari –99

Vi är inriktade på byggservice, vattenskador, ombyggnation, nyproduktion, bostadsanpassning, stambyten mm.

Företaget ägs av Staffan Westlund och Annika Stjärne Westlund. Idag har vi 11 personer anställda, varav 8 snickare, 3 plattsättare och murare.
Vi har 8 st fullt utrustade servicebilar.
Vi har ett komplett utrustat snickeri där vi tillverkar och renoverar på uppdrag.
Vi arbetar alla under eget ansvar, med nära kontakt till beställare.
Vi tillhandahåller och samordnar de yrkesgrupper, leverantörer som är nödvändiga för varje projekts igångsättande och färdigställande, d.v.s en total-entreprenad.
Verksamheten är inom Stockholmsområdet.
2007 omsatte företaget 14 miljoner kronor.
Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening samt Målarettan.